LIMPA s.r.o.

BETONÁRKA, STAVEBNÍ ČINNOST, PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY, AUTODOPRAVA
Roudnice nad Labem +420 606 686 566

Čerstvý beton pro vaši stavbu

LIMPA s.r.o. se zabývá výrobou betonové směsi. Dopravujeme betonové směsi především v severních Čechách, středočeském kraji.

Široká škála pevnostních tříd a druhů

Naším cílem je uspokojit zákazníka nejen dodáním kvalitních betonových směsí, ale zejména spolehlivostí, výkonností, operativností a přesností dodávek.

Certifikát systému řízení výroby

Naše společnost vyrábí čerstvý beton v široké škále pevnostních tříd a druhů dle ČSN EN 206+ A1:2018 jako jsou například betony podkladní, konstrukční, výplňové, lehké, potěrové apod.


BETONÁRKA - LIMPA s.r.o.

Čerstvý beton pro vaši stavbu


Naše společnost vyrábí čerstvý beton v široké škále pevnostních tříd a druhů dle ČSN EN 206+ A1:2018 jako jsou například betony podkladní, konstrukční, výplňové, lehké, potěrové apod.

Betonová směs je vyráběna ve všech konzistencích používaných ve stavebnictví (dle ČSN EN 206+A1:2018) na mobilní betonárně typ STETTER MN1-RS, která má výkon 50m3 za hodinu. Dále pak máme k dispozici betonárnu typ SB 20-1 s hodinovým výkonem 20m3 čerstvého betonu. Tato betonárna je využívána jako záložní, pokud by nastala porucha betonárny STETTER MN1-RS a dále také je možno v případě potřeby větších dodávek betonových směsí míchat na obou betonárnách současně.

Naše firma vlastní certifikát na výrobu betonové směsi "Certifikát systému řízení výroby", kdy autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100- Praha potvrzuje, že u stavebního výrobku „Beton pevnostních tříd 12/15 a vyšší“ pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb je shoda dle ČSN EN 206+A1 : 2018 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a ČSN P 73 2404+Z1:2018 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace.

Pro každou stavbu jsme schopni navrhnout optimální řešení dopravy a rovněž způsob betonování včetně zajištění čerpacího zařízení s přihlédnutím ke specifickým podmínkám, možnostem a požadavkům odběratele.

Na každý odběr betonové směsi Vám na požádání rádi zpracujeme individuální cenovou nabídku, prohlédněte si naše ceníky.

Naším cílem je uspokojit zákazníka nejen dodáním kvalitních betonových směsí, ale zejména spolehlivostí, výkonností, operativností a přesností dodávek.

Čerstvý beton v široké škále pevnostních tříd a druhů


  • Betony typu C dle ČSN EN 206-1
  • Betony typu B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
  • Potěry řady P 200 – P 600
  • Vodostavební betony
  • Betony odolné agresivnímu prostředí
  • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace
 

K dodávce betonové směsi jsme schopni zajistit čerpací zařízení s dosahem 28m, 34m nebo 39m.

Mimo výroby betonové směsi, autodopravy a stavební činnosti naše společnost nabízí k prodeji přírodní drcené kamenivo v různých frakcích viz. ceník.

Dále také máme k prodeji přírodní těžené kamenivo frakce – viz. ceník.

© LIMPA s.r.o. | Cookies | Design: www.srab.cz