Naše společnost vyrábí čerstvý beton v široké škále pevnostních tříd a druhů dle ČSN EN 206-1:2001 jako jsou například betony podkladní, konstrukční, výplňové, lehké, potěrové apod.

Betonová směs je vyráběna ve všech konzistencích používaných ve stavebnictví (dle ČSN EN 206-1:2001) na mobilní betonárně typ STETTER MN1-RS, která má výkon 50m3 za hodinu. Dále pak máme k dispozici betonárnu typ SB 20-1 s hodinovým výkonem 20m3 čerstvého betonu. Tato betonárna je využívána jako záložní, pokud by nastala porucha betonárny STETTER MN1-RS a dále také je možno v případě potřeby větších dodávek betonových směsí míchat na obou betonárnách současně.

Naše firma vlastní certifikát na výrobu betonové směsi "Certifikát systému řízení výroby" ze dne 13.8.2013, kdy autorizovaná osoba Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100- Praha potvrzuje, že u stavebního výrobku „Beton pevnostních tříd 12/15 a vyšší“ pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb je shoda dle ČSN EN 206-1 : 2001 Beton– Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, změna Z3:2008.

Pro každou stavbu jsme schopni navrhnout optimální řešení dopravy a rovněž způsob betonování včetně zajištění čerpacího zařízení s přihlédnutím ke specifickým podmínkám, možnostem a požadavkům odběratele.

Na každý odběr betonové směsi Vám na požádání rádi zpracujeme individuální cenovou nabídku.

Naším cílem je uspokojit zákazníka nejen dodáním kvalitních betonových směsí, ale zejména spolehlivostí, výkonností, operativností a přesností dodávek.

Vyrábíme čerstvý beton v široké škále pevnostních tříd a druhů.

  • Betony typu C dle ČSN EN 206-1
  • Betony typu B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
  • Potěry řady P 200 – P 600
  • Vodostavební betony
  • Betony odolné agresivnímu prostředí
  • Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace
 

K dodávce betonové směsi jsme schopni zajistit čerpací zařízení s dosahem 28m, 34m nebo 39m.

Mimo výroby betonové směsi, autodopravy a stavební činnosti naše společnost nabízí k prodeji přírodní drcené kamenivo v různých frakcích – viz. ceník.

Dále také máme k prodeji přírodní těžené kamenivo frakce – viz. ceník.